Dror For The Wounded

תכניות

סיוע רפואי

מתן סיוע רפואי ופסיכולוגי לפצועי צה”ל. עזרה לחיילי צה”ל פצועים קשה לממן טיפולים שונים ורכישת ציוד רפואי. תכנית זו כוללת הענקת טיפול גופני ונפשי. טווח העלויות הממוצעות לסיוע לחיילים פצועים בתחום זה נע מ-2000 דולר ועד 20,000 דולר.

Make Donation

מימון סיוע משפטי

מימון סיוע משפטי לפצועי צה”ל. מטרת הסיוע היא לעזור לחיילים הפצועים בתחום הנגישות לשירותים משפטיים. הסיוע מיועד לאפשר לפצועים לקבל ייצוג משפטי בשטח, במטרה לקבל הכרה בפציעתם ופיצויים הולמים
ממשרד הביטחון. העלות הממוצעת לחייל יחיד היא כ-5,000 דולר.

Make Donation

העצמה – השכלה והכשרה לעבודה

מתן השכלה והכשרה לעבודה לפצועי צה”ל. סיוע כספי ומתן הדרכה לחיילים פצועים בתחומי ההשכלה וההכשרה לעבודה. העניקו לחיילים הגיבורים הללו את הכלים שיאפשרו להם להגיע לעצמאות כלכלית. העלות הממוצעת של שכר לימוד לפצוע אחד היא 4,000 דולר.

Make Donation

Kobi bike

פרויקט אופני-יד לחיילים

פרויקט אופני-יד בנתניה משרת שבעה פצועי צה”ל משותקים ברגליהם המתגוררים באזור נתניה. עלות ראשונית היא בסך 40,000 דולר לרכישת שבעה זוגות אופניים, ציוד וביטוח ראשוני. עלויות עתידיות הן בסך 20,000 דולר בשנה, המיועדים להדרכה, אחסון האופניים, ביטוח ותחזוקה. מחיר כל זוג אופניים נוסף הוא 7,000 דולר.

Make Donation